Frans Thijssen
Kandidaat DGG
Lijst 2 Nummer 9
Waar sta ik voor.
Hallo, ik ben Frans Thijssen, getrouwd met Karin, vader van 2 zoons en opa van 3 kleinkinderen. Sinds 2019 ben ik na 42 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, gepensioneerd. In november 2018 ben ik benoemd als burgercommissielid van de DGG en heb ik zitting in de commissie Samenleving.In deze commissie zijn de laatste jaren veel onderwerpen besproken waarin het sociale gebeuren een belangrijke rol speelde. Onderwerpen zoals Senzer, Hofdael, CMD (centrum maatschappelijke deelname), het plusteam, onderwijs en het sociaal domein heb ik ten gunste van het welzijn van de burgers van Geldrop Mierlo behartigd.

Het is de altijd de intentie van de DGG om politiek uit te oefenen die voor en door de burgers is. Politiek die voor de burgers betrouwbaar en tastbaar is. Zo heb ik de afgelopen jaren met bewoners van de straat Hulst actie gevoerd om drempels in de straat te leggen. Tevens heb ik samen met de wijkvereniging Hulst overleg gevoerd over het speeltuinplan Hulst.Beide zaken zijn naar tevredenheid van alle betrokkenen afgerond: tastbaar.

Toen de scholenkwestie op Luchen speelde, heeft de DGG zich ingespannen om de situatie voor alle partijen tot een goed einde te brengen. Vanuit mijn achtergrond uit het onderwijs kon ik mijn steentje bijdragen aan de discussie op basis van mijn jarenlange ervaring. Mijn onderwijskundige achtergrond heeft er in de afgelopen jaren ook toe geleid om regelmatig advies uit te brengen aan de wethouder van onderwijs. Betrouwbaar advies ten gunste van kinderen en ouders en onze gemeente.


Voor de komende raadsperiode van 2022-2026 hoop ik mijn huidige politieke rol voort te kunnen zetten. Onderwijs, sociaal domein, verkeersveiligheid, bestemming Hofdael, CMD en de wijk Hulst waren mijn speerpunten in de afgelopen jaren en ik hoop deze ook in de komende raadsperiode uit te kunnen oefenen.
DGG staat voor Democratische Groepering Geldrop. Voor de mensen waarvoor wij iets betekend hebben en in de toekomst kunnen betekenen zou ik willen zeggen, DGG: Da’s Goed Gedaan.

Ik sta als kandidaat voor de DGG natuurlijk achter het volledige programma van de DGG. Ik ga me volledig inzetten om het programma de komende jaren te verwezenlijken. In het programma heb ik een aantal persoonlijke aandachtspunten. Dat is mijn eigen 10-puntenplan voor de komende vier jaar.


1. DGG is voor betrokkenheid van de inwoners

2. DGG is voor het serieus luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben

3. DGG is voor de aanpak van kleine ergernissen zoals hondenpoep en zwerfvuil

4. DGG is voor het in stand houden en promoten van evenementen die zoveel mogelijk gratis zijn voor onze inwoners.

5. DGG is voor de verplaatsing van de Bibliotheek naar Hofdael

6. DGG is voor de uitbreiding van VMBO-onderwijs in onze gemeente

7. DGG is voor ontmoetingsplekken voor ouderen in de wijken.

8. DGG is voor het bestrijden van verkeerslawaai, veroorzaakt door verkeer op de A67.

9. DGG is voor een flexibel parkeertarief waarbij de eerste twee uur gratis zijn

10. DGG is voor een verkeersvrij horecaplein


Voor de DGG is duidelijk: Het belang voor onze inwoners moet voorop staan
(c) 2021 Democratische Groepering Geldrop - www.dgg-geldrop-mierlo.nl - info@dgg-geldrop-mierlo.nl